Vol 3, No 2 (2016)

Table of Contents

Editorial

Avinash Supe
PDF
32-33

Review Article

Shubhada Gade
PDF
34-37

Original Research Article

Pouya Javadian, S. Shobeiri
38-41
Amruta Dashputra, Suresh Chari, Archana Borkar
PDF
42-45
Debasis Bandopadhyay, Sushil Kumar
PDF
46-49
Ajeet Saoji, Aniruddha Deoke, Nandkishor Kasturwar, Arun Mitra, Prachi Saoji
PDF
50-53
Rajasbala Dhande
PDF
54-56
Glad Mohesh MI, Semmal Syed Meerasa
PDF
57-60
Suvarna Ganvir, Shyam Ganvir
PDF
61-64
Janaki Mandla, Hasham Shaik, Deepthi Pidigundla, Vijaya Katepogu
PDF
65-67
Vidya Lohe, Alka Hande, Rahul Bhowate, Suwarna Dangore, Ravikant Sune
PDF
68-73
Neelam Pande, Usha Radke, Jayashri Chahande
PDF
74-77

Dialogue Box

Narayani Kalnawat, Arpit Roy, Rinkledeep Kaur, Simran Tuli, Shezan Fouzdar
PDF
78-80